Foto: Stefan Crämer

 

Intresserad av fotboll? Välkommen till ÅIFK!

 

Åbo Uniteds verksamhet har upphört och styrelsen vill tacka alla medlemmar för det fina jobb de utfört under alla dessa år för svenskspråkig knattefotboll i Åbo.

Fotbollsverksamheten har flyttats över till ÅboIFK där barnen kan fortsätta sin fotbollshobby på svenska.

ÅboIFK välkomnar nya fotisintresserade knattar med i verksamheten.

För mera information om ÅboIFK:s fotbollsverksamhet kontakta verksamhetsledaren Lena Hindström-Pesu, lena.hindstrom-pesu(at)ffaifk.fi eller 040-5259029.

Du kan även bekanta dig med verksamheten på sidan http://aifk.fi/jalkapallo .